title
Kogutasu komponentide olulisus ja seda mõjutavad sotsiaal-demograafilised tegurid Baltikumi FMCG hulgimüügi ettevõtete näitel
The importance of total rewards components and socio-demographic factors affecting it on the example of Baltic FMCG wholesale companies
author
Laas, Merilin
keywords
rahalised tasud
sotsiaal-demograafilised tegurid
financial rewards
non-financial rewards
socio-demographic factors
compensation development
supervisor
defence date
language