title
Miinimumpalga võimalik mõju töötusele Eesti näitel aastatel 2003-2016
Assessing the Possible Impact of the Minimum Wage on Unemployment Based on the Example of Estonia in 2003-2016
author
Orav, Maria
keywords
supervisor
defence date
language