title
XIX sajandi üürimaja ülesmõõdistamine, ehitustehniline ekspertiis ja restaureerimistööde kava Marja 16 näitel
Measured survey, structural engineering valuation and restoration plan of XIX century building Marja 16
author
Soodla, Jane
keywords
agulimajad
üürimajad
ehitustehnilise seisukorra hindamine
restaureerimistööde kava
rental houses
construction condition assessment
restoration plan
supervisor
defence date
language