title
Oksila OÜ Ettevõte Sisuliste Põhiprotsesside Analüüs ja Parendamine
The Analysis and Improvement of Essential Main Processes of Oksila OÜ
author
Okamanchuk, Nikita
keywords
protsessi simulatsioon
prototüübi disain
process simulation
small enterprise
prototype design
defence date
language