title
Soolise pensionilõhe prognoos Euroopa suurima palgalõhega ühiskonnas
The Prognosis of Gender Pension Gap in an European Society with the Greatest Gender Wage Gap
keywords
sooline ebavõrdsus
Eesti pensionisüsteemi
sooline segregeeritus tööturul
prognoosanalüüs
prognosis
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network