title
Maavara kaevandamise keskkonnaloa ja kaevandatud alade korrastamise regulatsioonide ning praktika analüüs
Analysis of regulations and practices of environmental permit procedures for mineral resource extraction and of reclamation of land disturbed by extraction
author
Kuivkaev, Harry
keywords
kaevandamise keskkonnaload
kevandatud alade korrastamise praktikad
environmental permits for mineral resource extraction
land reclamation practices
supervisor
defence date
language