title
Hoiakud ühekordsete plasttoodete tarbimisse Eestis
Attitude Toward Disposable Plastic Consumption in Estonia
author
Arharova, Anna
keywords
disposable plastic
TRA
affective
behavioural
cognitive
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus