title
Energiatõhusus ja selle parandamine Vana-Kissa talu eluhoone näitel
Energy efficiency and improvement on the example of Vana-Kissa farmhouse
author
Kukk, Holger
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information