title
Mikro- ja väikeettevõtete statistiline krediidiriski mudel krediidiandja näitel
Statistical credit risk model for micro and small enterprises on the example of a credit provider
author
Wang, Carmen Xin Lin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal