title
Välisfinantseeringu kasutamine Eesti ettevõtetes ja selle mõju ettevõtetele
Using of External Financial Sources in Estonia and its Effect to Enterprises
author
Jersman, Kelly
supervisor
defence date
language