title
Mikrolaineradari katsetamine vee voolukiiruse mõõtmisel
The Use of a Microwave Radar to Determine Water Flow Velocity
author
Tammeväli, Karl-Feliks
keywords
mikrolaineradar
vee voolukiiruse mõõtmine
kanalisatsiooni monitoorimine
measuring velocity of water flow
sewer monitoring
supervisor
defence date
language