title
Organisatsioonikultuuri tüübi määratlemine hulgi- ja jaekaubandusettevõtte poeüksustes
Determining the type of organizational culture in shop units of wholesale and retail
author
Joonasing, Viktoria
supervisor
defence date
language
department / college