title
Räniaerogeelide süntees ja nende iseloomustamine
Silica aerogels synthesis and characterization
author
Kesküla, Lüüli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.