title
Kultuuridevahelise sotsiaalmeedia strateegiate kasutamine Bolt Technology OÜ näitel. Intercultural Social Media Strategies On The Example Of Bolt Technology OÜ
author
Mikombe, Johnny Monga
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus