title
Piiriüleste digitaalsete avalike teenuste väljakutsed Euroopa Liidu lihtsustatud käibemaksu kogumise erikorra näitel
The challenges of cross-border digital public services based on am example of European Union`s simplified value added tax collection special scheme
author
Saar, Kaidy
supervisor
Olesk, Maarja
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus