title
Töövõimereformist ning vähenenud töövõimega töötaja tööandjale rakenduvatest maksuerisustest Eestis
About the Work Ability Reform and Taxation Differences Applicable to Employers of Employees with Reduced Work Ability in Estonia
author
Kangur, Kerli
defence date
language