title
Elektri- ja soojustootmise tõhususe analüüs erinevate gaasiseadmete kasutamiseks sisetingimustes (majades, korterites)
Analysis of efficiency of electricity and heat production using different gas devices in the internal condition (in houses, apartments)
author
Klibanov, Artyom
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Shuvalova, Jelena
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information