title
BIM hoonete korrashoius: hetke parim praktika, informatsiooninõuete kontseptsioon ja juhtumiuuring
BIM in facilities management and maintenance: state of the art, concept of information requirements and case study
author
Tamme, Mats
keywords
hoone korrashoid
hoone haldus
hoone hooldus
informatsiooninõuete süsteem
facility maintenance
information requirements’ system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information