title
Estakaadi 4 tootmishoone arhitektuurne eelprojekt koos energiatõhususe arvutusega
Preliminary architectural design of the production building at 4 Estakaadi street with the calculation of energy efficiency
author
Vider, Kristjan
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information