title
Erinevate täiustatud oksüdatsiooniprotsesside võrdlus sulfametisooli lagundamiseks
Comparison of different advanced oxidation processes for the removal of sulfamethizole from water
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information