title
Elektrisüsteemi sageduse reguleerimise olemus ja mõjud väikestes elektrisüsteemides
Fundamentals of Load Frequency Control in Small Power Systems
author
Lend, Johann-Gustav
keywords
sagedusstabiilsus
primaarreguleerimine
kiirusregulaator
koormusvähendusautomaat
frequency stability
load frequency control
governor
load-trip relay
power system inertia
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information