title
Valitsuse võlakirja tootluste ja ärikinnisvara renditootluste seos Balti riikides
The relationship between government bond yields and commercial real estate rental yields in Baltic States
author
Algpeus, Kristiine
keywords
ärikinnisvara renditootlus
võlakirja intressimäär
fikseeritud efektiga paneelandmete mudel
commercial real estate rental yield
government bond interest rate
fixed effect panel data model
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only