title
Neuroturunduse kasutamise võimalused sotsiaalturunduses
Neuromarketing Utilization Opportunities in Social Marketing
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network