title
Tartu linna ringmajandusjaama kontseptsiooni väljatöötamine ja asukoha valik
Concept development and location selection for the city of Tartu circular economy plant
author
Tael, Anna-Maria
supervisor
defence date
language