title
Tallinna Polütehnik Nr 20 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
01.06.1979
language