title
Maavägede paiknemise ja lahinguks ettevalmistavate rajatiste maastikku säästvamad tehnoloogiad Vääna-Jõesuu maastikuala näitel
Landscape preservation technologies for land forces, their placement and battle preparation fortifications using the example of Vääna-Jõesuu terrain
defence date
language