title
Tegurid ja dünaamilised võimekused teadmiste koostalitlusvõime arendamisel Euroopa tasandil: koostalitlusvõime akadeemia juhtum
Factors and dynamic capabilities in the development of knowledge ineroperability at the European level. The case of the interoperability academy
author
Gonzalez Rios, Isidora Beatriz
defence date
language