title
Kaugkütte tagasivoolu langetamise mõju suitsugaaside kondensaatori efektiivsusele
The Effect of the District Heating Return Temperature Reduction on Flue Gas Condenser Efficiency
author
Lepiksaar, Kertu
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus