title
Ettevõtete sotsiaalse vastutuse avalikustamise tase Eesti edukaimate ettevõtete näitel ning selle seotus finantstulemustega
Corporate Social Responsibility Disclosure Level of the Most Successful Companies on the Example of Estonia and its Relationship to the Financial Performance
author
Jõgibert, Ave
defence date
language