title
Väikesemastaabiliste rahvusvaheliste võistluste mõju Vene-Eesti suhetele
The Influence of Small-Scale International Competitions on Estonian-Russian Relations
author
Smirnova, Anastasiia
keywords
peace-building
sport for development and peace (SDP)
Estonian-Russian relations
defence date
language