title
Eesti sõiduautode liisingu nõudluse prognoosimine minevikuandmete põhjal
Estonian car leasing demand forecasting based on historical data
author
Bilaja, Ksenja
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only