title
Bergeni ostusõltuvuse skaala seos tarbija hedooniliste ja utilitaarsete väärtustega
The relationship between Bergen shopping addiction scale and consumers hedonic and utilitarian values
author
Jaasma, Ragnar
keywords
ostusõltuvus
hedoonililised väärtused
utilitaarne väärtus
Bergeni ostusõltuvuse skaala
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network