title
Energia tarbimise optimeerimine sagedusmuundurite testimise süsteemides ABB ettevõttes: lahenduste arendamine ja rakendamine
Optimization of energy consumption in drives test systems in an ABB company: development and implementation of solutions
author
Zubehhin, Aleksei
supervisor
Rjabtśikov, Viktor
defence date
language