title
Eesti keskvalitsuse teadmusjuhtimine ja teadmusloome partnerlus tellitud uuringute ja analüüsi näitel
author
Härginen, Rando
keywords
teadmistepõhine poliitikakujundamine
uuringute tellimine
knowledge based policy making
procuring studies
supervisor
defence date
language