title
Digitaalsete oskuste mõjust palkadele: Euroopa riikide mikrotaseme analüüs kasutades PIAAC andmeid
Returns to Digital Skills on Wages: A Micro-Level Analysis across European Countries Using PIAAC Data
author
Hõbenael, Miina
keywords
digitaalsed oskused
tööturu tulemused
rahvusvahelised hindamisandmed
digital skills
labour market outcomes
international assessment data
defence date
language