title
Eesti naisettevõtjaid motiveerivad ja takistavad tegurid ettevõtluses
The motivating and restricting factors for Estonian female entrepreneurs within the business environment
defence date
language