title
Eesti keelekeskkonna agendipõhine simulatsioon programmeerimisvahendiga NetLogo
Agent-based simulation of the language environment in Estonia with the programming tool NetLogo
defence date
language