title
AS SEB Pank pangasüsteemi NBSF kasutajaliidese automaattestimissüsteemi väljatöötamine
Development of automated test system for testing the user interface of the banking system NBSF of AS SEB Pank
author
Vällik, Annely
keywords
tarkvara arendusprotsess
software development process
automated test system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit