title
Looduskeskne arhitektuur vaimse heaolu tugevdamiseks: Võsu loome- ja puhkekeskuses
Nature centered architecture for better well-being: proposed creativity and wellness center in Võsu
author
Mikkal, Kaarel
defence date
language