title
Kiikingu fenomeni arvutisimulatsiooni analüüs ja edasiste uuringute strateegia väljapakkumine
Analysis of computer simulation of Swinging phenomenon and suggestion of strategy for further research
Анализ компьютерного моделирования феномена киикинга и предложение стратегии дальнейших исследований
author
Savitskaja, Natalia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.