title
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toodetud radiofarmatseutikumi 68Ga-HA-DOTATATE kvaliteedikontroll
Quality control of the radiopharmaceutical 68Ga-HA-DOTATATE produced at North Estonia Medical Centre
author
Pihl, Talvi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Paats, Andrus
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit