title
Tallinna Polütehnik Nr 22 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.09.1981
language