title
Väikeettevõttele laotarkvara valimine AHP meetodi abil
Choosing Inventory Software for Small Businesses Using AHP Method
author
Frolova, Anastasia
defence date
language