title
Maksete töötlemise ja arveldamise tarkvara integratsioon Playerbank OÜ näitel
Payment Processing and Billing Software Integration Based on the Example of Playerbank OÜ
author
Maila, Markus
supervisor
Karl-Erik Karu
defence date
language