title
MANF valgust pärineva CXXC motiivi sisaldava peptiidi rakke kaitsev toime programmeeritud raku surma vastu
The cytoprotective function of MANF protein-derived peptide with CXXC motif against programmed cell death
author
Bozok, Valentina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele