title
Muudatuste kommunikatsiooni probleemid Staoil Fuel & Retail Eesti AS-i näitel
Problems in change communication vased on Statoil Fuel & Retail Eesti AS
author
Marvig, Kadri
keywords
muudatuste kommunikatsioon
sõnum
kommunikatsiooni probleemid
change communication
channels
communication problems
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs lõputööle on piiratud, avalikustamise piirang 5 aastat.