title
Raudbetoonist ja pingebetoonist punkttoetusega vahelae arvutused
Analysis of reinforced concrete and prestressed concrete flat slab
author
Reinhold, Uku
keywords
järeltõmmatud armatuurid
eelpingestatud betoon
eelpingekaod
post tensioned flat slabs
prestressed concrete
prestress losses
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language