title
Silla servaprusside elutsüklianalüüsi kapitalikulude määramine
Evaluation of the Investment Cost of Edge Beams for its Application to Life-Cycle Cost Analysis
author
Kelindeman, Martti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access