title
Tallinna Polütehnik Nr 16 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
13.05.1983
language