title
Päikeseelektrijaamade mõju renoveeritud kortermajade energiabilansile
The effects of solar photovoltaic systems on the energy balance in renovated apartement buildings
author
Einla, Maret
keywords
kortermaja renoveerimine
solar photovoltaic system
apartment building renovation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.